תפקידה לארגן את משאבי המועצה, תוך הסתכלות בראיה כוללת על כלל הצרכים ביישוב. במגמה להביא להפחתת אלימות בקרב בני נוער.

חברי הוועדה:

 
מס' שם
1 טל גורקי, יו"ר
2 עמי אחיאל
3 טל מילס
4 זאב ובר
5 משה כץ
6 זיוה מנוחין
7 רונית אייזנשטדט
8 חגי איסו
9 נציג משטרה