הועדה עוסקת בסוגיות שונות של בטחון היישוב: באבטחת מוסדות חינוך, מקומות ציבוריים, בפיקוח על ביצוע סגירת היישוב וכמו כן  מייעצת למשטרה בנושאי המשמר האזרחי.

חברי הוועדה
מס' שם
1 עמי אחיאל, יו"ר
2 אמיר בלולו
3 יורם ברנע
4 יעקב  צמח
5 יניב בצלאל
6 בנצי כהן
7 אמנון ביאלסקי
8 ירון פרנסיס
9 עליה נויה