מטרת הוועדה: ליזום ולתכנן דרכי ופעולות הנצחה.

חברי הועדה:
מס' שם
1 טל גורקי ,  יו"ר
2 גילת ברכר
3 רות קטרי
4 שרון חוילי