העניין הציבורי הרב בתחומי החינוך והנסיגה של משרד החינוך מההשפעה הדומיננטית שהייתה לו בעבר במערכת החינוך פותחים פתח למעורבות רבה יותר של הרשות המקומית בנושאי חינוך.

דווקא משום שהחינוך בארץ עומד בסימן של תמורות ושינויים – יכולים חברי ועדה פעילים ובעלי תפיסת עולם מגובשת לנסות ולהשפיע על עתיד החינוך בישוב ולהציע גישות וכלים חדשים.

רכזת הועדה:  זיוה מנוחין, מנהלת אגף חינוך ונוער

ועדת חינוך ונוער
מס' שם
1 הדר מושקט, יו"ר
2 טל תעסה
3 שי טביביאן
4 אבירם דוויק
5 לימור חייט
6 טלי קרפ
7 איתנה אורן
8 טל זוהר פריד
9 גלית עופרי
10 רעות שגיא
11 ירון פרנסיס
12 לימור שרגא
13 תומר יפת
14 רות קטרי
15 קארן קליין
16 עכסה רובינשטיין
17 שרון חוילי
18 שקד סירי