ועדת תנועה ובטיחות היא ועדה שהחלטותיה מקצועיות בעיקרן ובדיוניה משתתפים גורמים מקצועיים כגון: משטרת ישראל ומהנדס תנועה מוסמך נציג משרד התחבורה. אין לועדה סמכויות ביצוע והחלטותיה טעונות אישור רשות התמרור (ראש המועצה וקצין משטרה בהמלצת מהנדס התנועה).
דוגמא לנושאים בהן מעורבת הועדה: ייזום שיפורים בהסדרי התנועה, קביעת תמרורים, מיקום תחנות אוטובוס שיפורים במערכת הכבישים, התחבורה והחנייה ועוד.

טופס בקשה לחניית נכה

חברי הועדה:

 
מס' שם
1 עמי אחיאל, יו"ר
2 מוטי לוי
3 יגאל און
4 אבי קידר
5 צחי גנס
6 משה אמר
7 ניר זוהר
8 אמיר בלולו
9 ירמי יפת