פרוט חברי הדירקטוריון הנוכחיים של מסוף:
מס' שם פרטי שם משפחה כתובת
1 טל גורקי הרותם 40
2 גילת ברכר הכלנית 18
3 תומר יפת האירוס 1
5 רינה מידן שני הארז 38
6 דליה טופוס נציג ציבור - עו"ד
7 אופיר רומנו הורד 17
8 שחר קליין ההדרים 19
9 זאב ובר פרדסיה