חוקי העזר של המועצה המקומית פרדסיה מסדרים את הנושאים הבסיסיים שלהם נזקקים תושבי פרדסיה בחיי היום יום.
עקב מורכבותם של חוקי העזר מצאנו לנכון לאפשר לכל תושב גישה קלה ופשוטה לכל חוק עזר הנותן זכויות או מטיל חובות על תושביו.
באמצעות מערכת זו של חוקי העזר, יכול כל משתמש למצוא על נקלה כל חוק עזר המבוקש על ידו , להדפיס אותו ולעשות בו כל שימוש שימצא לנכון.