לשימוש המשרד בלבד

לתשומת לבכם:

  • ניתנת האפשרות להשתתף בשבוע ניסיון. במידה והמשתתף ממשיך ייגבה תשלום גם עבור שבוע זה ועד תום תקופת הפעילות.
  • התשלום עבור השתתפות במועדון הינו 60 ש"ח לחודש לאדם ויגבה ע"י מח' הגביה במועצה, לתקופה של רבעון (3 חודשים).
  • ניתן לפרוש מהמועדון כל רבעון ע"י הודעה מוקדמת למחלקת הגביה. (התחלת גביה מחודש פברואר ועד אפריל 2019).
  • אם ברצונך להפסיק השתתפותך, עליך להודיע שבועיים לפני תום הרבעון על מנת שלא נמשיך לחייב את חשבונך.
  • לצורך פרישה מהמועדון הוגדרו מספר תקופות ביניים בתוך התקופה הכוללת בה מתקיימת הפעילות:
תקופה  1
תקופה 2
תקופה 3
תקופה 4
תקופה  5
ספט'-אוק'
נובמבר-דצמבר
ינואר-פברואר
מרץ-אפריל
מאי-יוני
  • רישום למועדון מותנה בהסדר כרטיס אשראי. לא תתאפשר השתתפות ללא הסדר תשלום.