• מחלקת הכשרות של המועצה הדתית והרבנות בפרדסיה, מטפלת בכל נושאי הכשרות בבתי העסק בתחום שיפוטה.
  • בכל שאלה הלכתית ונוהלית הנוגעת לנושאי כשרות ניתן לפנות ישירות לרב היישוב - הרב מנשה טיירי שליט"א.