המבנה הארגוני הנוכחי של המועצה נקבע בשנים האחרונות בעיצומו של הגידול המואץ באוכלוסיית פרדסיה ונועד לתת מענה למתן שרות הולם ואיכותי ליישוב בגודלו הנוכחי.

לצורך קביעת המבנה נעזרה המועצה ביועצים ארגוניים חיצוניים שנשכרו במיוחד לצורך כך בסיוע וליווי של משרד הפנים.

המועצה, האמונה על עבודה חסכונית ויעילה, אינה מאיישת את כל התקנים שאושרו לה (ובמיוחד את תקני העובדים הבכירים) וע"י כך מפנה משאבים ומקורות למימון פעולות חשובות לקהילה בפרדסיה.

ראוי לציין כי שכר העובדים במועצה נקבע עפ"י ההנחיות של הגורמים הממונים, ולפיכך בדוחות השנתיים של הממונה על השכר במשרד האוצר מצויינת פרדסיה כרשות מקומית שאינה חורגת בתשלומי שכר לעובדיה.

אנו מקדישים תשומת רבה לכישורים של העובדים הבכירים של המועצה. כיום יש אקדמיזציה מוחלטת בקרב עובדים אלה, וארבעה ממנהלי היחידות הינם אף בעלי תואר שני במקצועם.

בקישור המבנה הארגוני שלפניכם, מוצג תרשים סכימטי של המבנה הארגוני של מנגנון המועצה כשכל מלבן מייצג תפקיד ו/או פונקציה. יכול ובעל תפקיד אחד ימלא שני תפקידים. בלחיצה על המלבנים תוכלו לקבל פרטים ותמונה של בעל התפקיד הרלבנטי, וכמו כן מתאפשר לפנות אליו ישירות באמצעות לחיצה על קישור הדואר האלקטרוני שלו.