מחירון לתושבי פרדסיה - לעונת 2021-2022
סוג המנוי ₪  לשנה  
יחיד 2,510  
זוג 4,315  
זוג + 1 5,100  
זוג + 2 5,570  
זוג + 3 ומעלה 5,840  
חייל בשרות חובה +כושר 736  
חייל משוחרר 1,820  
חד הורה + 1 2,590  
חד הורה + 2 3,050  
חד הורה + 3 3,385  
סטודנט 1,820  
זוג סטודנטים 3,630  
גמלאי/אזרח ותיק 1,820  
זוג גמלאים/זוג אזרחים ותיקים 3,635  
נספח - יחיד עד 18 1,820  
נספח - יחיד עד 14 1,820  

שימו לב!

המנוי לתקופה לשנת 2021-2022.

לתושבי פרדסיה חובה להציג תעודת זהות.

זכאים להנחות

  • לחייל בשרות חובה, תושב פרדסיה תינתן כניסה חינם לבריכות ולמדשאות בלבד.   
  • חייל בשרות חובה, תושב פרדסיה הנרשם לחדר כושר וחוגים – ראה תעריף מיוחד בטבלה המצ"ב.   
  • סטודנט עד גיל 30 תעריף מוזל בטבלה המצ"ב.   
  • גמלאי תעריף מוזל.   
  • נכה – 10% הנחה. ( מעל 50% נכות).
  • משפחה שכולה - 10% הנחה      
  • הנחת שבת 10%.
  • אין הנחת מזומן לתושבי פרדסיה.

 

לאחר ביצוע הרישום לא תינתנה הנחות לזכאים. 

הזכאים להנחות מתבקשים להמציא בעת הרישום את המסמכים המעידים על זכאותם להנחות, בלעדיהם לא תוענקנה הנחות.

חשוב! אין כפל הנחות

 

פטורים מתשלום

ילד עד גיל 3.
ילד רביעי ומעלה במסגרת מנוי משפחתי (עד גיל 18).

 

מבצע מיוחד לתושבי פרדסיה בלבד בתקופת הקיץ (בכפוף להצגת תעודת זהות)

שימו לב!

לקראת הקיץ יהיה ניתן לרכוש כרטיסיות לכניסות חד פעמיות לשימוש בחודשים יולי-אוגוסט בלבד (לא כולל שבתות) במחירים הבאים:

א. כרטיסיה לעשר כניסות לילדים עד גיל  10 - 300 ש"ח.

ב. כרטיסיה לעשר כניסות לתושבים מעל גיל 10 - 350 ש"ח.