מחירון לתושבי פרדסיה - לעונת 2021-2020
סוג המנוי ₪  לשנה  
יחיד 2,510  
זוג 4,315  
זוג + 1 5,100  
זוג + 2 5,570  
זוג + 3 ומעלה 5,840  
חייל בשרות חובה +כושר 736  
חייל משוחרר 1,820  
חד הורה + 1 2,590  
חד הורה + 2 3,050  
חד הורה + 3 3,385  
סטודנט 1,820  
זוג סטודנטים 3,630  
גמלאי/אזרח ותיק 1,820  
זוג גמלאים/זוג אזרחים ותיקים 3,635  
נספח - יחיד עד 18 1,820  
נספח - יחיד עד 14 1,820  

שימו לב!

המנוי לתקופה לשנת 2021-2020.

לתושבי פרדסיה חובה להציג תעודת זהות.

זכאים להנחות

  • לחייל בשרות חובה, תושב פרדסיה תינתן כניסה חינם לבריכות ולמדשאות בלבד.   
  • חייל בשרות חובה, תושב פרדסיה הנרשם לחדר כושר וחוגים – ראה תעריף מיוחד בטבלה המצ"ב.   
  • סטודנט עד גיל 30 תעריף מוזל בטבלה המצ"ב.   
  • גמלאי תעריף מוזל.   
  • נכה – 10% הנחה. ( מעל 50% נכות).
  • משפחה שכולה - 10% הנחה      
  • הנחת שבת 10%.
  • אין הנחת מזומן לתושבי פרדסיה.
  • ילד עד גיל 3 ללא תשלום. 

מבצע מיוחד לתושבי פרדסיה בלבד בתקופת הקיץ (בכפוף להצגת תעודת זהות)

שימו לב!

לקראת הקיץ יהיה ניתן לרכוש כרטיסיות לכניסות חד פעמיות לשימוש בחודשים יולי-אוגוסט בלבד (לא כולל שבתות) במחירים הבאים:

א. כרטיסיה לעשר כניסות לילדים עד גיל  10 - 300 ש"ח.

ב. כרטיסיה לעשר כניסות לתושבים מעל גיל 10 - 350 ש"ח.