מחירון לתושבי פרדסיה - לעונת 2023-2024
סוג המנוי ₪  לשנה  
יחיד 2,675  
זוג 4,600  
זוג + 1 5,436  
זוג + 2 5,937  
זוג + 3 6,225  
חייל סדיר + כושר 784  
חד הורה + 1 2,760  
חד הורה + 2 3,251  
חד הורה + 3 3,555  
סטודנט 1,940  
זוג סטודנטים 3,869  
פנסיונר + יחיד 4,138  
סטודנט + יחיד 4,138  
נספח/יחיד עד 18/גמלאי/חייל משוחרר 1,940  
זוג גמלאים/זוג אזרחים ותיקים 3,874  

שימו לב!

המנוי לתקופה לשנת 2023-2024.

לתושבי פרדסיה חובה להציג תעודת זהות.

זכאים להנחות

  • לחייל בשרות חובה, תושב פרדסיה תינתן כניסה חינם לבריכות ולמדשאות בלבד.   
  • חייל בשרות חובה, תושב פרדסיה הנרשם לחדר כושר וחוגים – ראה תעריף מיוחד בטבלה המצ"ב.   
  • סטודנט עד גיל 30 תעריף מוזל בטבלה המצ"ב.   
  • גמלאי תעריף מוזל.   
  • נכה – 10% הנחה. ( מעל 50% נכות).
  • משפחה שכולה - 10% הנחה      
  • הנחת שבת 10%.
  • אין הנחת מזומן לתושבי פרדסיה.

 

לאחר ביצוע הרישום לא תינתנה הנחות לזכאים. 

הזכאים להנחות מתבקשים להמציא בעת הרישום את המסמכים המעידים על זכאותם להנחות, בלעדיהם לא תוענקנה הנחות.

חשוב! אין כפל הנחות

 

פטורים מתשלום

ילד עד גיל 3.
ילד רביעי ומעלה במסגרת מנוי משפחתי (עד גיל 18).

 

מבצע מיוחד לתושבי פרדסיה בלבד בתקופת הקיץ (בכפוף להצגת תעודת זהות)

שימו לב!

לקראת הקיץ יהיה ניתן לרכוש כרטיסיות לכניסות חד פעמיות לשימוש בחודשים יולי-אוגוסט בלבד (לא כולל שבתות) במחירים הבאים:

א. כרטיסיה לעשר כניסות לילדים עד גיל  10 - 300 ש"ח.

ב. כרטיסיה לעשר כניסות לתושבים מעל גיל 10 - 350 ש"ח.