מחירון לתושבי פרדסיה - לעונת 2022-2023
סוג המנוי ₪  לשנה  
יחיד 2,563  
זוג 4,406  
זוג + 1 5,207  
זוג + 2 5,687  
זוג + 3 5,963  
חייל סדיר + כושר 751  
חד הורה + 1 2,644  
חד הורה + 2 3,114  
חד הורה + 3 3,405  
סטודנט 1,858  
זוג סטודנטים 3,706  
פנסיונר + יחיד 3,964  
סטודנט + יחיד 3,964  
נספח/יחיד עד 18/גמלאי/חייל משוחרר 1,858  
זוג גמלאים/זוג אזרחים ותיקים 3,711  

שימו לב!

המנוי לתקופה לשנת 2022-2023.

לתושבי פרדסיה חובה להציג תעודת זהות.

זכאים להנחות

  • לחייל בשרות חובה, תושב פרדסיה תינתן כניסה חינם לבריכות ולמדשאות בלבד.   
  • חייל בשרות חובה, תושב פרדסיה הנרשם לחדר כושר וחוגים – ראה תעריף מיוחד בטבלה המצ"ב.   
  • סטודנט עד גיל 30 תעריף מוזל בטבלה המצ"ב.   
  • גמלאי תעריף מוזל.   
  • נכה – 10% הנחה. ( מעל 50% נכות).
  • משפחה שכולה - 10% הנחה      
  • הנחת שבת 10%.
  • אין הנחת מזומן לתושבי פרדסיה.

 

לאחר ביצוע הרישום לא תינתנה הנחות לזכאים. 

הזכאים להנחות מתבקשים להמציא בעת הרישום את המסמכים המעידים על זכאותם להנחות, בלעדיהם לא תוענקנה הנחות.

חשוב! אין כפל הנחות

 

פטורים מתשלום

ילד עד גיל 3.
ילד רביעי ומעלה במסגרת מנוי משפחתי (עד גיל 18).

 

מבצע מיוחד לתושבי פרדסיה בלבד בתקופת הקיץ (בכפוף להצגת תעודת זהות)

שימו לב!

לקראת הקיץ יהיה ניתן לרכוש כרטיסיות לכניסות חד פעמיות לשימוש בחודשים יולי-אוגוסט בלבד (לא כולל שבתות) במחירים הבאים:

א. כרטיסיה לעשר כניסות לילדים עד גיל  10 - 300 ש"ח.

ב. כרטיסיה לעשר כניסות לתושבים מעל גיל 10 - 350 ש"ח.