מרכז היום לקשיש של פרדסיה נבחר על ידי משרד הרווחה כמרכז אזורי מוביל מתוך מספר מרכזי יום לקשיש בסביבה. המרכז קולט בימים אלו עשרה גמלאים זכאי חוק סיעוד מהיישוב קדימה, לאחר שהמרכז שם נסגר.

במרכז מובטחים לאנשי גיל הזהב שירותים מעולים, מגוון פעילויות, יחס חיובי, אוזן קשבת והרבה אהבה.

המרכז של פרדסיה קולט גם את תושבי צורן, שמבקרים במקום כבר מספר שנים. קשישי פרדסיה קיבלו את החברים החדשים באופן ראוי ומרגש, ופרנסי המרכז מקווים שיתווספו אליהם נוספים.

ככל שמספר המבקרים במרכז היום גדל (עד לרמה שנקבעה), כך גדל התקציב של המרכז, מה שמאפשר שיפור וגיוון משמעותי של השירותים, החוגיםוהפעילויות המוצעים למבקרים במקום, בנוסף לרכישה ושדרוג של הריהוט והציוד. והפעילויות המוצעים למבקרים במקום, בנוסף לרכישה ושדרוג של הריהוט והציוד.