במהלך שנת 1993 הוחלט להעביר את המועצות המקומיות מאחריות משמר הגבול בנושא ביטחון פנים לאחריות המשמר האזרחי. כתוצאה מכך הוחלט כי במועצות המקומיות ובכללן פרדסיה, תבוטל משרת רכז הביטחון השוטף ובמקומה יוקם בסיס משמר אזרחי.
להחלטה זו הייתה משמעות רבה, שכן הפעלת חוק השמירה שהיה קיים ברמה זו או אחרת הופסקה. גם אם לא ניתנה לכך החלטה רשמית הרי שבפועל אותרו רב"שים שהפעילו את החוק והועברו למשמר האזרחי, או נקבע מפקד בסיס אחר במקומם.
מתוך הכרות עם השמירה בפועל ותוך כדי השקעת מאמץ רב הוקמו הבסיסים וההערכות הביטחונית, למרות הקשיים, השתפרה.
בינואר 1994 התחיל בסיס פרדסיה לפעול באופן מלא ממתחם המקלט של המועצה, שנרתמה לתמוך באופן מלא בפעילויות והעניקה את האמצעים הנדרשים להפעלת הבסיס. בשנת 1995 הועבר הבסיס למקומו הנוכחי בבניין המועצה.

הקמת המשמר האזרחי

המשמר האזרחי בפרדסיה הוקם מתוך מודעות רבה, הן של המועצה והן של התושבים למתן ביטחון מרבי בתנאים הנתונים, וזאת כאשר ברורה הבעייתיות בגבולות הישוב הנושקים לשטחים חקלאיים, הקרבה לכביש 57 (טול כרם- נתניה) וקצב תנופה עשיר של בנייה המושך עובדים זרים למקום.

משא"ז פרדסיה מונה עשרות מתנדבים פעילים. הבסיס מפעיל סיורים מדי יום ברכב סיור שהוקצה ע"י המועצה וכלי-רכב פרטיים של המתנדבים כאשר מוקצה למתנדבים תלוש דלק.

פעילות המשמר האזרחי

כמו בכל אזור השרון והישובים הסמוכים לקו התפר, מכת גניבות הרכב ועבירות רכוש אחרות לא פסחה על פרדסיה.
בשנת 1997 הייתה פרדסיה הישוב הראשון באזור השרון שסגר את היישוב, משעה 23:00 עד השעה 06:00 בבוקר. הכניסה והיציאה לפרדסיה מתבצעים דרך הרחוב הראשי בלבד- שד' בן גוריון.
המטרה היא למנוע יציאה מדרכי העפר בישוב של כלי רכב הנגנבים בשעות הלילה ע"י חסימת דרכי העפר ובמחסומים בדרכים המשניות, בכך לאפשר יציאה מבוקרת של רכבים ממקום אחד ולמנוע גניבות רכב.
בשיטה זו הופחתה משמעותית תופעת גניבות הרכב ויותר מכך, רכבים שנגנבו נתפסו ונמסרו חזרה לבעליהם.
אולם כדי להאריך את השמירה לשעות נוספות מבצעים מתנדבי המשמר האזרחי שמירה בסיורים ממונעים משעה 18:00 עד שעה 22:00 ומשעה 22:00 עד שעה 02:00.
במידה ונודע לשומרים על רכב שנגנב במהלך שעות הלילה, נסגרים השערים עד למציאת הרכב שנגנב בתחום הישוב, זאת משום שאין דרך יציאה אחרת חוץ מהכניסה הראשית.
בנוסף לסיורים הפרטיים מקימים מידי פעם מתנדבי המשמר האזרחי מחסומי דרכים בכניסות לישוב, לוקחים חלק במבצעים לתפיסת שוהים בלתי חוקיים שב"ח, סיורים רגליים במרכז המסחרי בצומת פרדסיה, סיורי בט"ש באזורי הישוב, אבטחת אירועי קיץ, אירועי יום העצמאות ויום הזיכרון לשואה ולגבורה.


נוהל יציאה לפעילות מבצעית

זכויות המתנדב - שאלות ותשובות אתיקה בתפקיד

חובות המתנדב

סמכויות המתנדב