המועצה המקומית פרדסיה נערכה במסגרת ועדת מל"ח למתן מענה הולם לתושביה בעת חרום, כאשר צה"ל מכריז על משטר הג"א (הגנת אוכלוסייה אזרחית) ויש חשש לפגיעות בעורף. ועדת המל"ח אחראית מאותו זמן להפעיל את כל תחומי העבודה והשירותים של הועדה ולהעניק שירותי חרום על בסיס כוח האדם והאמצעים הקיימים בפרדסיה. בשל אופי תפקידיה אלו, ועדת מל"ח אינה ועדה פוליטית רגילה, אלא ועדה בעל אופי בטחוני מקצועי.

להרכב הועדה – לחץ כאן.


תחומי פעילות משק לשעת חרום

 • מטה - הכנת מרכז הפעלה מוגן לפעילות המועצה בהתאם להמלצת הרכוש העליונה למל"ח.
 • בטחון - הפעלת בטחון הפנים ביישוב בשעת חרום ושמירה על הביטחון במוסדות החינוך, באמצעות קב"ט המועצה. כמו כן, אחריות לטיפול בהפעלת מחסן החרום של המועצה, לרבות גנרטורים וציוד מים.
 • כוח אדם - גיוס כוח אדם באמצעות מל"ח, אחריות על הפעלת כוח אדם בחרום ואיתור מתנדבים, הפעלה שוטפת של מרבית העובדים לשם תיפקוד רגיל, ככל האפשר, של היישוב.
 • גזברות - הפעלת מערכת הכספים ביישוב בשעת חרום.
 • חינוך - הפעלת מערכת החינוך ביישוב, על פי הנחיות משרד החינוך, לרבות הסעות תלמידים.
 • מים וביוב - הפעלת צוותים של עובדי מים וביוב כדי להבטיח אספקה סדירה של מים לתושבים. הפעלת עוקבי מים על פי הצורך, אספקת מים למכבי אש, ניתוק מים במקומות שנפגעו, הפעלת קווי ביוב חילופיים והפעלת מאגרי מים.
 • חשמל - הפעלת צוותי חשמל, אספקת חשמל חילופי (באמצעות גנרטורים), ניתוק מוקדי חשמל והפעלת קשר שוטף עם חברת החשמל.
 • תברואה - הפעלת כלי רכב, פינוי אשפה, הפעלת תברואה מונעת (הדברה, ריסוס, דגימות מים).
 • תחבורה - הפעלת כלי הרכב לצרכים השונים של היישוב. ריתוק אמצעים וצמ"ה באמצעות מל"ח. הפעלת ציוד מכני כבד של המועצה וציוד תיגבור מרמ"ט המל"ח המחוזי באמצעות הרשות העליונה למל"ח.
 • רווחה - סיוע לתושבים, הרגעת האוכלוסייה, טיפול במשפחות פגועות, במשפחות במצוקה וכד'.
 • מידע לציבור - פריסת תחנות מידע לציבור, מסירת הודעות לציבור והפעלת מערך דוברות.
 • הנדסה - מתן שירותים הנדסיים רגילים, הפעלת שירותי הנדסה בחרום: המצאת תוכניות של אזורים או מבנים פגועים, ייעוץ מקצועי באשר ליכולת השימוש במבנים פגועים ושיכון מפונים במבנים פנויים וראויים לאיכלוס.


משימות מל"ח בשגרה

 1. שיבוץ מלא של מצבת כוח אדם לשעת חרום בעובדים מקצועיים.
 2. הכשרת כוח אדם לעבודה בשעת חרום.
 3. תרגול כוח האדם ובחינת יכולת תיפקודו בשעת חרום.
 4. ארגון מחסן החרום וציוד החרום.
 5. רכש של ציוד הכרחי, כגון: גנרטורים, מתקני מים, תאורת חרום.
 6. ארגון מתקנים הכרחיים, רכב, צמ"ה (ציוד מכני הנדסי).
 7. ארגון מערכת מתנדבים לשעת חרום.