חברת מסוף הוקמה ע"י המועצה כחברת בת, על מנת לאפשר הקמה של קאנטרי קלאב בפרדסיה כמרכז חדשני תוך שימוש ביתרונות של מימון, מינוף ומיסוי, הקיימים בחברה פרטית ואינם מתאפשרים במסגרת גוף כמו מועצה מקומית.

החברה גייסה מימון בנקאי והעבירה את הכסף למועצה לצורך בניית המתקן. עם השלמת הבנייה, בשנת 2000, קיבלה החברה את מהמועצה את זכות ההפעלה של המתקן. החברה פירסמה מכרז פומבי להפעלת המתקן, הכולל בתוכו תנאים מחמירים ביותר של מחירי מנוי, לרבות הנחה של כ- 30% לתושבי פרדסיה. מחיר המנוי של תושבי פרדסיה נקבע כמחיר נמוך במיוחד לעומת המחירים במרכזים דומים במרכז הארץ. כמו כן מגדיר המכרז את שעות הפתיחה של המתקן, את מפרט החוגים במתקו ועוד.

הזכיין המפעיל את המתקן כיום הוא חברת חופש נופש, המפעילה מתקנים דומים ואף גדולים יותר ברחבי הארץ. הזכיין משלם למועצה דמי זיכיון שנתיים בהתאם לנוסחה שנקבעה בהסכמים בין הצדדים.

מסוף אינה מעסיקה כלל עובדים, והיא מנוהלת על ידי צוות העובדים הקיים במועצה.

למסוף יש 9 חברי דירקטוריון שמתוכם, על פי התקנון שלה:
3 - חברי מועצה
3 - נציגי ציבור, תושבי פרדסיה
3 - עובדי מועצה

דו"חות מבוקרים ליום 31.12.2021
 

מסוף דוחות כספיים 2021.pdf