פרדסיה מוקפת בעירוב כשר.

תחזוקה שוטפת של העירוב נעשית לאורך השנה והיא כוללת תחזוקה מונעת ובדיקה שבועית.

תושב המגלה תקלה בעירוב מתבקש לדווח בהקדם למשרדי המועצה הדתית.