על נושא הפס"ח אחראית ועדת משנה של ועדת מל"ח.

משתתפים בה, מלבד גורמי הביטחון הרלבנטיים, גם נציגי המועצה וגורמים אחרים, כדלקמן:

  • מחלקת הרווחה במועצה
  • ארגוני נשים
  • ארגוני מתנדבים
  • המועצה הדתית
  • המוסד לביטוח לאומי

בנושאי פס"ח אנו עוסקים בשלושה נושאים עיקריים:

  • פינוי - פתיחת מרכזי פינוי וקליטה והפעלתם, לרבות הפעלת מחסני החרום לפס"ח.
  • סעד (רווחה) - שיבוץ והפעלת עובדים סוציאליים ומט"ביות (מטפלות בקשישים) במרכזי הפינוי והקליטה, מתן שירותי רווחה.
  • חללים - ארגון והכנה של מתקנים לריכוז חללים, זיהוי ומיון של חללים, הקמת בתי קברות ארעיים וקבועים, הפעלת חברה קדישא, העברת חללים לא מקומיים ליישובם.