פינוי פגרים ממדרכות ומרחובות פרדסיה מהווה את אחד השירותים הרגישים ביותר הניתנים לתושבי פרדסיה על ידי מערכת התברואה.

על מנת להבטיח פינוי פגרים בלוח זמנים קצר וכדי לוודא שאכן פונה הפגר, יש להודיע למוקד 108 כולל כל פרטי הפונה, מס' טלפון, מיקום הפגר וכתובת מדוייקת .

המועצה מתחייבת להיענות לקריאה תוך 4 שעות.

 

לתשומת לבכם

השרות הניתן ע"י המועצה הינו פינוי פגרים משטחים ציבוריים בלבד. לא מבוצע פינוי משטחים פרטיים. חל איסור להשליך פגר משטח פרטי לשטח ציבורי.