משרדי המועצה הדתית:

מזכירה: שולי יהודיאן
כתובת: רח' הרימון  35 ליד בית הכנסת "אור-יה"
טלפון: 09-8940878
פקס: 09-8989024
נייד (איתן): 050-7506578
דוא"ל: [email protected]
 

קבלת קהל:

ימים ראשון - רביעי: 9:30-12:30
ימים ראשון ורביעי: 17:00-19:00
יום חמישי:  8:30-12:30