תבחינים למתן תמיכות בנושאים: תמיכות בנושא ספורט, תמיכות בנושא תנועות נוער, תמיכות בנושא דת , תמיכות לגופים וולנטריים ושיקולים ומבחנים.

להורדת טפסים לבקשה לקבלת תמיכה - לחץ כאן

להורדת קובץ המידע בנושא תבחינים למתן תמיכות

תבחינים למתן תמיכות - אוגוסט 2022.pdf