תוצאות בחירות 2003

להלן פרוט התוצאות הסופיות לאחר ספירת קולות החיילים:

לראשות המועצה
  אחוזים קולות
יצחק ימיני 79.60% 2154
משה אודיז 20.40% 551
סך הכל   2705

 

למליאת המועצה
  אחוזים מנדטים קולות
לפ – למען פרדסיה אחת 45.70%      4 1257
עם – עתיד 23.40%      2 644
ב – מפד"ל 11.10%      1 306
מחל – ליכוד 10.80%      1 298
שץ – מסורת 8.80%      1 243
סך הכל        9 2748

 

נתונים נוספים:

שעור הצבעה - 70.5%
אחוז החסימה - 229 קולות.
מודד למנדט - 305 קולות.

 

תוצאות בחירות 2008

להלן פירוט תוצאות הבחירות הסופיות לאחר ספירת קולות החיילים:

 

לראשות המועצה
  קולות אחוזים
יצחק ימיני 1,391 45.1
יוחנן גיל 692 22.4
דוד רחום 662 21.4
שולמית טייב 192 6.2
גדעון בן אהרון 152 4.9
סך הכל 3,089 100

 

למליאת המועצה
  קולות אחוזים מנדטים
לפ – למען פרדסיה אחת 941 30.4 3
ף – פרדסיה שלנו 460 14.8 2
עם – עתיד 411 13.3 1
קו – אופק 166 5.4 -
רק – ירוקים 274 8.8 1
ב – מפד"ל 367 11.8 1
מחל – ליכוד 175 5.9 -
שץ – מסורת 307 9.9 1
סך הכל 3,101 100 9

אחוז החסימה - 259 קולות, מודד למנדט - 306 קולות, שיעור ההצבעה - 67.5%


תוצאות בחירות 2013

להלן פרוט התוצאות הסופיות לאחר ספירת קולות החיילים:

לראשות המועצה

סיבוב שני
  אחוזים קולות
טל גורקי 50.9 1,533
יצחק ימיני 49.1 1,482
סך הכל   3,015

 

סיבוב ראשון
  אחוזים קולות
טל גורקי 35.5 1,069
יצחק ימיני 26.2 789
תומר יפת 22.7 683
גדעון בן-אהרון 7.7 231
טל תעסה 6 181
רפאל פילוסוף 1.9 56
סך הכל   3,009

 

 

למליאת המועצה
  אחוזים מנדטים קולות
ט - עושים שינוי בפרדסיה 31.4 3 945
עת - עידן חדש בפרדסיה 18.9 2 568
לי - למען פרדסיה אחת 18 2 540
בם - הבית היהודי 11.4 1 344
פה - יש עתיד 9.7 1 292
רק- פרדסיה ירוקה 7 - 210
ף - פרדסיה שלנו 3.6 - 109
סך הכל   9 3,008

 

נתונים נוספים:

שעור הצבעה  - 63.7%
אחוז החסימה - 251 קולות.
מודד למנדט   - 298 קולות.

 

תוצאות בחירות 2018

להלן פרוט התוצאות הסופיות לאחר ספירת קולות החיילים:

לראשות המועצה

 

  אחוזים קולות
טל גורקי 59.6 2,072
תומר יפת 40.4 1,405
סך הכל   3,477

 

למליאת המועצה

  אחוזים מנדטים קולות
פ - ממשיכים יחד בתנופה 48.3 5 1,682
עח - עידן חדש בפרדסיה 30.2 3 1,051
בם - הבית היהודי עם מסורת 8.5 1 297
מחל - הליכוד 8.1 - 281
כ- כולנו פרדסיה 4.9 - 169
סך הכל   9 3,480
       

 

נתונים נוספים:

שעור הצבעה  - 69.7%
אחוז החסימה - 290 קולות.
מודד למנדט   - 336 קולות.