מליאת המועצה אישרה ביום 27.12.2022 את תקציב המועצה לשנת 2023, כמנהגה עוד לפני תחילת שנת התקציב, וזאת במסגרת מחויבותה למינהל  תקין. עיקרי התקציב מוצגים באינטרנט לטובת תושבי פרדסיה ומתעניינים מהציבור הרחב, וזאת במסגרת מחויבותה של  המועצה לשקיפות בעבודתה ולשיתוף הציבור.

לעיון בפרטי התקציב ודברי ההסבר לחצו על הקישורים שלפניכם:

דברי ראש המועצה

דברי הסבר לתקציב המועצה

עיקרי התקציב

תקציב עבודות פיתוח

תקן כוח האדם

דו"ח רבעוני

דוח כספי 2021

סיכום שנת 2022