מליאת המועצה אישרה ביום 29.12.2020 את תקציב המועצה לשנת 2021, כמנהגה עוד לפני תחילת שנת התקציב, וזאת במסגרת מחויבותה למינהל  תקין. עיקרי התקציב מוצגים באינטרנט לטובת תושבי פרדסיה ומתעניינים מהציבור הרחב, וזאת במסגרת מחויבותה של  המועצה לשקיפות בעבודתה ולשיתוף הציבור.

לעיון בפרטי התקציב ודברי ההסבר לחצו על הקישורים שלפניכם:

דברי ראש המועצה

דברי הסבר לתקציב המועצה

עיקרי התקציב

תקציב עבודות פיתוח

 

תקן כוח האדם 

דו"ח כספי 2019    

סיכום שנת 2020