החלטות על התקשרויות לפי סעיף 3(15) לתקנות העיריות מכרזים

להלן פירוט החלטות להתקשרויות לרכישת שירותי ניהול ופיקוח עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי:

בכל שאלה ו/או השגה על החלטות אלה ניתן לפנות למועצה תוך 7 ימים מיום הפרסום.

 

19.2.18 -   מכרז מש/33/2017 -  אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק וסככות

21.2.18 -   מכרז מג/3/2017 -    תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור

15.3.18 -   מכרז תנ/37/2017 -  אספקת שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית

15.5.18 -   מכרז פת/30/2017 -  כבישים, פיתוח ותשתיות

19.6.18 -   מכרז שפ/6/2017 -   מתן שירותי ניקיון שטחים פתוחים

19.6.18 -   מכרז שנ/23/2017 -  מתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור

27.12.18 - מכרז אס/36/2017 -  תכנון ובניית אולמות ספורט

1.2.19-      מכרז פת/25/2018 -  מתחם 148 קירות בית ומשטח טיאוט

1.4.19 -     מכרז לת/26/2018 -  כלי רכב בליסינג תפעולי

1.4.19 -     מכרז מ/5/2018 -     אספקה והתקנה של מזגנים במוסדות חינוך ובמבני ציבור

14.4.19 -   מכרז רה/8/2018 -   אספקת ריהוט וציוד

18.2.19 -   מכרז פת/25/2018-  מתחם 148 - קירות בית העלמין ומשטח טיאוט

13.6.19 -   מכרז מח/6/2018 -   מחשבים וציוד היקפי

23.10.19-  מכרז לת/25/2019-  כלי רכב בליסינג תפעולי

25.12.19-  מכרז לת/25/2019-  כלי רכב בליסינג תפעולי

30.12.19-  מכרז מש/19/2018-  אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות

29.12.19-  מכרז תנ/28/2019-  אספקת שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית

18.09.19- בניית מוסדות חינוך וציבור - בניית בי"ס תיכון, מרכז תרבות וגני ילדים

25.2.20-  מכרז לת/25/2019-  כלי רכב בליסינג תפעולי

3.3.20 -   מכרז פת/21/2019-  נופי השרון שלב ז'

30.3.20 - מכרז חש/18/2019-  שיפוץ במוסדות הרשות

6.4.20-   מכרז לת/25/2019-  כלי רכב בליסינג תפעולי

23.4.20-   מכרז מ/16/2019-  אספקה והתקנת מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור

8.6.20-   מכרז ש/22/2019-  מתן שירותי אבטחה ושמירה

11.6.20-   מכרז כאז/20/2018-  מתן שירותי כח אדם זמני

30.6.20-   מכרז מג/2/2020-  תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור

4.8.20 - מכרז חש/18/2019-  שיפוץ ותוס' קומה - מבנה המועצה

25.3.21 - מכרז מק/6/2020-  גן ילדים דו כיתתי - פרדסיה

25.3.21 - מכרז רה/3/2020-  אספקת ריהוט וציוד

19.4.21- מכרז שנ/29/2020-  מתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור

20.6.21- מכרז שנ/30/2020-  מתן שירותי ניקיון שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני

30.6.21- מכרז תנ/22/2020- אספקת שירותי תקשורת, תשתית קווית, תשתית אלחוטית ושרותי טלפוניה

1.7.21- מכרז מח/21/2020- אספקת והתקנה (ותחזוקה) של מחשבים וציוד - ביה"ס "רימון"

9.8.21- מכרז מש/17/2020- אספקת התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות

4.10.21- מכרז מג/1/2021- הקמת מרכז תרבות וקהילה

14.11.21- מכרז פת/25/2020- ה.צ 148 השלמות

7.12.21- מכרז מק/8/2021- תכנון ובניית מוסדות ציבור בהיקף של עד 1000 מ"ר - גן דו כיתתבי תמר