קליטה ורישום לקראת פעילות - יומן 6001

 • רישום - חובה לרשום כל יציאה לפעילות (כולל פעילות מנהלתית), בין היתר לצורכי כיסוי ביטחוני.
 • קבלת נשק - במידת הצורך.
 • אישור לנשיאת נשק - בדיקת הימצאותם של תעודת מינוי, פנקס כיס למתנדב רישיון נהיגה אזרחי ורישיון נהיגה משטרתי בתוקף(לנהגים) ולנושאים נשק פרטי.


הצטיידות

 • אפוד משמר אזרחי.
 • נשק - רק אם המתנדב עבר מטווח בשנתיים האחרונות.
 • 2 מחסניות+ 15 כדורים בכל מחסנית.
 • מכשיר קשר כולל מרשם קריאה, פנקס כיס ותיק סיור ממונע.
 • דף סיור - ממולא עם הנחיות מבצעיות כלליות ויומיומית.


קבלת תדרוך יציאה

התדריך יכלול: בדר"כ את הנושאים הבאים

 1. ידיעות - אובייקטים חיוניים לבדיקה, ידיעות פח"ע, ידיעות פליליות, הסוואת מטעני חבלה, כוחות נוספים בשטח.
 2. שיטות לביצוע המשימה - סיור צירי, מקומות בדיקה, מקומות שהייה, תצפיות.
 3. הוראות הפעלה - נוהל חיפוש, נוהל מעצר, נוהל בדיקת חפץ חשוד, טיפול באדם/רכב חשוד, זירת עבירה.
 4. קשר - קוד סיור בקשר, מוקד דיווח, מכשיר קריאה.
 5. ביטחון ובטיחות - טיפול בנשק ושמירה על הציוד, הנחיות למעורבות באירוע פלילי בדגש והזנקת כוחות. דגש על שימוש באמצעי זיהוי במשך כל הפעילות.
 6. כוח אדם ומנהלה - הנחיות למקרה של פגיעה גופנית, קבלת טיפול רפואי, אובדן ציוד/פגיעה בציוד.


דגשים

 • "בעת מילוי תפקידו" - מוגדר מרגע סיום קבלת התדריך ועד לסיום הפעילות. בשום מקרה אין מתנדב יכול "להכניס עצמו לתפקיד".
 • ביטוח- המתנדב מבוטח מרגע צאתו מביתו לפעילות ועד חזרתו מהפעילות בדרך הקצרה ביותר, כולל פעילות מבצעית/מנהלתית/הדרכתית או חברתית, למעט פעילות ספורטיבית.
 • באירועים שבהם מוזעק המתנדב מביתו, תירשם הפעילות ע"י המפעיל.