האם יש לי סמכויות שיאפשרו לי לבצע את תפקידי ?
כן. מוקנות לך סמכויות מסוימות, שאותן תוכל להפעיל בתנאים מסוימים בלבד.

מה קורה אם נפגעתי בתפקיד ?
במידה והפציעה אירעה בעת מילוי התפקיד (אם פעלת עפ"י הוראות מפקדך או עפ"י הוראות בעל תפקיד מוסמך אחר, בהתאם לנוהלי המשמר האזרחי) או שאירעה בדרך לתפקיד וממנו זכותך:

 1. לכיסוי הוצאות טיפול רפואי ראשוני (מימון טיפול רפואי בחדר מיון).
 2. למימון עלות טיפולים רפואיים נוספים לרבות העברה באמבולנס.
 3. לתביעה לקבלת מימון לטיפול ראשוני בשיניים שנפגעו כתוצאה ישירה מהפגיעה.

בתהליך מיצוי זכויותיך:

 • הנך רשאי להגיש למשרד הביטחון ו/או למוסד לביטוח לאומי ולחברת הביטוח.
 • בכל מקרה ניתן להתייעץ גם עם קצינת הרווחה היחידתית.

במידה שנפגע רכושי האישי, האם אקבל פיצוי ?
משטרת ישראל משתתפת בפיצוי עבור נזק שנגרם לרכושם האישי של מתנדבים בעת מילוי תפקידם, רק באותם מקרים, שבהם הוכח מעל לכל ספק, כי הנזק נגרם כתוצאה מהדרישות המיוחדות של מילוי התפקיד או כתוצאה מרשלנות המשטרה. הכיסוי כולל נזק לביגוד האישי, למשקפי ראייה/שמש, לעדשות מגע ולשעון יד. נזק לרכב פרטי בתפקיד יכוסה במסגרת ביטוח הרכב עד גובה ההשתתפות העצמית.

 • המשטרה לא תשתתף בפיצוי על נזק או על אובדן של כסף מזומן, של תכשיטים ושל דיברי ערך, גם אם ניזוקו או נגנבו בעת עבודתו של המתנדב.
 • המשטרה לא תשתתף בפיצוי על נזק שנגרם לחפצים או למכשירים פרטיים, שהובאו ע"י המתנדב גם אם לצורך מילוי תפקידו, ולא תשתתף בפיצוי על גניבתם.
 • המשטרה לא תשתתף בפיצוי על נזק שנגרם למכונית או לחפצים שבה, ולא תשתתף בפיצוי על גניבתם.

האם אני זכאי לייעוץ משפטי בעת הצורך ?
משטרת ישראל מבטחת את מתנדבי המשמר האזרחי באמצעות חברת הביטוח, בנושא מתן ייצוג משפטי או החזר הוצאות בגין הליכים משפטיים, לגבי מעשה או מחדל תוך מילוי תפקיד, שנשלחת לבצע ע"י מפקדך, כמפורט בנהלים או עקב מילוי תפקיד.

האם אקבל החזר על נסיעות שנסעתי ברכבי הפרטי ?
הנך זכאי לקבל החזר הוצאות דלק, במידה שהנך מבצע סיורים ברכבך הפרטי בעת מילוי תפקידך במשמר האזרחי. החזר הוצאות הדלק יתבצע באמצעות כרטיס קאשפז, המוגבל לשווי של 5 ליטר.
לפעילות בת 4 שעות או 80 ק"מ- כרטיס אחד. ניתן לצבור עד 6 כרטיסים (30 ליטרים), ולפרק זמן של לא יותר מ3- חודשים.

האם אני זכאי לכלכלה בעת מילוי תפקידי ?
הנך זכאי לכלכלה זהה לכלל השוטרים, הפועלים באותו אירוע/מבצע, אם במטבח משטרתי ואם במנות ארוזות בתנאים הבאים:

 1. מבצעים ואירועים.
 2. השתלמויות, הדרכות, ימי עיון, אימונים ותחרויות.
 3. פעילות שוטפת ממושכת.

העדתי בבימ"ש והפסדתי ימי עבודה. האם אני אזכה לפיצוי ?
הנך זכאי לקבלת שכר על עדות בבימ"ש באשר לאירוע הקשור במילוי תפקידך. ההחזרים הכספיים בגין ביטול זמן מתקבלים הן ממזכירת בימ"ש והן ממשטרת ישראל, עפ"י תעריף המתעדכן מעת לעת.

האם בשל היותי מתנדב במשמר האזרחי אני זכאי להטבות בקבלת רישיון לנשיאת נשק ?
הנך זכאי לקבל פטור מחובת הוכחת הצורך בהחזקת כלי הנשק כתוצאה מעיסוקך בחייך הפרטיים או כנגזר ממקום מגורייך. אולם, עליך לעמוד בקריטריונים הבאים:

 1. השלמת 5 שנות פעילות באק"מ בתדירות הנדרשת.
 2. נצברו לזכותך 80 שעות פעילות באק"מ בתדירות הנדרשת.
 3. הנך בן 21 ומעלה.
 4. ש בידך חוות דעת מפקד, המכיר אותך שנה לפחות.

האם אעבור הכשרה לתפקיד ?
עפ"י הנוהל, הנך מחויב לעבור הכשרות לתפקידך. המשמר האזרחי רואה בטיפוח המקצועיות והמשאב האנושי ערך חשוב, ולכן נזמנך לכינוסים ולימי עיון שאנו מקיימים.