• פעילות אחת בחודש (לפחות 4 שעות).
  • קבלת הכשרה הנדרשת לביצוע התפקיד, ומינימום פעילות אחת לחצי שנה.
  • קבלת תדרוך לפני הפעילות.
  • ציאה לפעילות עם תעודת המינוי.
  • לבישת אפוד זיהוי רפלקטיבי.
  • בהפסקת פעילות יש להחזיר את תעודת המינוי, תגים וסימנים.