חברי ועדת מל"ח
מס'  שם פרטי  שם משפחה  התפקיד 
1 טל גורקי ראש המועצה, יו"ר הועדה 
2 גדי ליס ראש מטה 
3 זאב  ובר  גזבר, דובר 
4 עזרא  רייבי  מזכיר הועדה, ממונה על אחזקה 
5 דקל שמחי ממונה על תברואה  
6 בנימין  כרמי  ממונה על הנדסה ובינוי 
7 יהודית ליס ממונה על מידע לציבור+ כ"א 
8 גדעון  אחרק  ממונה על חינוך 
9 רונית אייזנשטדט ממונה על שירותים חברתיים +בריאות 
10 רוני רוזנבלום טיפול בחללים 
11 חגי איסו ממונה על ביטחון 
12 ענבר בנבינסטי ממונה על מתנדבים 
13 שרון בו-עוזיאל נציג משטרת ישראל 
14 גור קוצר נציג פיקוד העורף (יקל"ר)