מכרזים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מספר 12/20 - מסמך הבהרות 1 כללי פומבי 13/01/2021 02/02/2021
מכרז פומבי מספר 14/20 - מתן שירות ואחריות לבריכת מים אקולוגית בפרדסיה כללי פומבי 13/01/2021 02/02/2021
מכרז פומבי מספר 1/21 - ביצוע עבודות הדברה בפרדסיה כללי פומבי 13/01/2021 02/02/2021
מכרז פומבי מספר 12/20 - ביצוע שרותי לכידה ואחסנת כלבים ו/או חתולים ולכידת נחשים כללי פומבי 13/01/2021 02/02/2021

דרושים

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרוש/ה מנהל/ת יחידת ספורט חיצוני 14/01/2021 31/01/2021

להורדת טופס למועמד למשרה לחץ כאן

לעיון בתכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2021 לחץ כאן

מידע על התקשרויות עם יועצים לפי תקנה (3)8 לתקנות העיריות (מכרזים)

לעיון במאגר היועצים של המועצה – לחץ כאן.

להודעות על התקשרויות

להורדת שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - לחץ כאן

להורדת תצהיר בדבר קיום דיני עבודה - לחץ כאן

 

מידע על התקשרויות לפי תקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים)

להחלטות על התקשרויות

להודעות על הסכמים