מכרזים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי 5/2021 - הסעות תלמידים למוסדות חינוך בשנה"ל תשפ"ב כללי פומבי 17/06/2021 04/07/2021
מכרז פומבי 7/2021 - אספקת ארוחות לילדים בצהרונים, בגני ילדים ובבתי הספר כללי פומבי 17/06/2021 04/07/2021

דרושים

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 9/21 - דרוש/ה מנהל/ת ספריה עירונית חיצוני 17/06/2021 04/07/2021
מכרז מס' 10/21 - דרוש/ה עובד/ת לספריה חיצוני 17/06/2021 04/07/2021
מכרז מס' 8/21 - דרוש/ה רכז/ת מתנדבים במחלקת הרווחה חיצוני 10/06/2021 24/06/2021
מכרז מס' 6/21 דרוש/ה מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי חיצוני 27/05/2021 20/06/2021
מכרז מס' 7/21 דרוש/ה פסיכולוג/ית מתמחה חינוכי חיצוני 27/05/2021 20/06/2021
מכרז מס' 4/21 מנהל/ת אגף חינוך חיצוני 27/05/2021 20/06/2021
מכרז מס' 3/21 דרוש/ה עו"ס נוער וצעירים חיצוני 27/05/2021 20/06/2021
דרוש/ה מדריך/ת נוער לקיץ חיצוני 10/05/2021

להורדת טופס למועמד למשרה לחץ כאן

לעיון בתכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2021 לחץ כאן

מידע על התקשרויות עם יועצים לפי תקנה (3)8 לתקנות העיריות (מכרזים)

לעיון במאגר היועצים של המועצה – לחץ כאן

להודעות על התקשרויות

לרשימת נציגי הציבור בועדות קבלה - לחץ כאן

להורדת שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - לחץ כאן

להורדת תצהיר בדבר קיום דיני עבודה - לחץ כאן

 

מידע על התקשרויות לפי תקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים)

להחלטות על התקשרויות

להודעות על הסכמים