מכרזים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז 20/2022 - נותני שירותים בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי כללי פומבי 22/09/2022 02/11/2022
מכרז מס' 18/22 - הפעלת בית קפה במרכז התרבות החדש כללי פומבי 11/09/2022 02/11/2022

דרושים

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרוש/ה מדריך/ת נוער פומבי 28/09/2022 17/10/2022
דרוש/ה רכז/ת הגיל הרך (לידה עד שלוש) (משרה 6.22) כללי חיצוני 12/09/2022 28/09/2024
סייעות לגני ילדים וצהרונים כללי חיצוני 23/08/2022 31/01/2024

להורדת טופס למועמד/ת למשרה לחץ כאן

להורדת טופס למועמד/ת למשרה בתחום החינוך לחץ כאן

לעיון בתכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2022 לחץ כאן

מידע על התקשרויות עם יועצים לפי תקנה (3)8 לתקנות העיריות (מכרזים)

לעיון במאגר היועצים של המועצה – לחץ כאן

להודעות על התקשרויות

לרשימת נציגי הציבור בועדות קבלה - לחץ כאן

להורדת שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - לחץ כאן

להורדת תצהיר בדבר קיום דיני עבודה - לחץ כאן

לדוח מסכם על התקשרויות - לחץ כאן

מידע על התקשרויות לפי תקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים)

להחלטות על התקשרויות

להודעות על הסכמים