מועצת פרדסיה זוכה באופן עקבי בפרס הניהול התקין של משרד הפנים בכל שנה ומוגדרת ע"י משרד הפנים כרשות יציבה. הפרס על  ניהול תקין  מוענק כאות על : ניהול אחראי של המערכת הכספית, שמירה על יציבות כספית ועמידה במסגרת התקציב, הוצאות שכר המהוות פחות מ-30 אחוז מהתקציב, אחוזי גביית ארנונה גבוהים, מתן הנחות ותמיכות על פי קריטריונים ועבודה על פי נהלים במכרזים.

 

המועצה זכתה בשנת 2017  באות היוקרתי - 100 כוכבי יופי, לאחר שזכתה בציון הגבוה ביותר: חמישה כוכבי יופי במשך עשרים שנה ברציפות - בתחרות קריה יפה בישראל שמארגנת המועצה לישראל יפה.  הקריטריונים לאות הינם: טיפוח חזות הישוב, שמירה על איכות הסביבה, טיפוח ריאות ירוקות, שימור ערכי טבע ונוף, מניעת מפגעים סביבתיים והשגת תהליך שיפור מתמיד באיכות חיי התושבים.

 

פרס ניהול תקין