תעריפי חוקי עזר 16.12.21.pdf

תעריפים בחוקי עזר נכון ל- 16.12.21