דלג לתוכן העמוד

דרושים

דרוש/ה עו"ס משפחות וחוק נוער

מועצה מקומית פרדסיה

דרוש/ה

עו"ס משפחות וחוק נוער

למחלקה לשירותים חברתיים

כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים.
דרוג: עו"ס
דרגה: ט'- ז'
היקף משרה: 100%

 

דרישות תפקיד:

- תואר ראשון בעבודה סוציאלית.

- רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

- העדר רישום פלילי /הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

- ניסיון של שנה בעבודה סוציאלית, רצוי בעבודה עם ילדים, נוער והורים.

- תעודה על סיום הכשרה ואוריינטציה עו"סים לחוק הנוער של במשרד הרווחה-   יתרון.

- מי שלא סיים הכשרה זו, יתחייב לעבור את הקורס בכל עת שיתבקש לכך.   

- מינוי עו"ס לחוק הנוער- יתרון.

- נכונות לגמישות בשעות העבודה.

 

דרישות נוספות:

- חייב להשתתף בהשתלמויות וקורסים בתחום תפקידו.
- יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה .OFFICE

תיאור התפקיד:

התערבות במשפחות ע"פ חוק הנוער, במטרה להגן על קטינים ולהבטיח את שלומם והתפתחותם התקינה.
טיפול, סיוע ותמיכה בפונים ברשות המקומית במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלוונטיים, ע"פ השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע.


כישורים אישיים:

יכולת יצירת קשר עם אוכלוסיות מגוונות גם במצבים של התנגדות, קפדנות ודייקנות בביצוע, אמינות ומהימנות אישית, יכולת תכנון וארגון, הפעלת סמכויות מקצועיות, כושר ביטוי וניסוח, כושר למידה גבוה, יחסי אנוש טובים, כושר טיפול במספר נושאים במקביל, יכולת קבלת החלטות, כושר עבודה בצוות, פיקוח ובקרה, סמכותיות, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים, התמודדות עם לחץ ושחיקה.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

 

נא להעביר קו"ח ליהודית למייל judit@pardesia.muni.il

עו"ס משפחות וחוק נוער

עד ליום 2.6.20

 

 

איכות חיים. פרדסיה בתנופה

WWW.PARDESIA.MUNI.IL