דלג לתוכן העמוד

דרושים

דרוש/ה עו"ס נוער וצעירים ומרכז/ת מתנדבים

 

 

מועצה מקומית פרדסיה

דרוש/ה

עו"ס נוער וצעירים ומרכז/ת מתנדבים

בהיקף משרה 75%

 

 

תיאור התפקיד:

 

דרישת התפקיד:

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

 

להורדת טופס הגשת המועמדות הדרוש להשלמת

התהליך יש להיכנס לאתר המועצה (דרושים)
נא להעביר קו"ח בצירוף טופס מועמד, מסמכים ותעודות השכלה

לדוא"ל: judit@pardesia.muni.il

עד ליום 9.5.21

 

איכות חיים בפרדסיה