דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 8/21 - דרוש/ה רכז/ת מתנדבים במחלקת הרווחה

המועצה המקומית פרדסיה

מכרז 8.21

במחלקת הרווחה דרוש/ה

רכז/ת התנדבות

בחצי משרה (לתקופה של 6 חודשים- המשרה מאוישת)

                                                                          גיוס, טיפוח והצמחת מערך המתנדבים בפרדסיה

 

 

תיאור התפקיד

 • ניהול והפעלה של מערך ההתנדבות במועצה.
 • הכנת תכנית עבודה שנתית שתכלול: פרויקטים התנדבותיים, תקצוב ומקורות תקצוב, פרסום והכנת דו"ח סיכום בסוף כל שנת תקציב.
 • גיוס מתנדבים, ראיונם והתאמתם לתפקידים מתאימים וליוויים.
 • השתייכות מקצועית לקבוצת רכזי התנדבות של משרד הרווחה ועבודה עפ"י הנהלים המחייבים.
 • קיום קשר עם ארגונים וקבוצות המתנדבים הפועלים ברשות המקומית.
 • הכנות לשעת חירום של מערך המתנדבים, הפעלת מתנדבים על פי הנוהל בזמן חירום.
 • טיפול ביטוח המתנדבים על פי הנחיות הביטוח הלאומי.
 • ייזום פרויקטים התנדבותיים בשיתוף מנהל מחלקת הרווחה, הממונה המחוזית להתנדבות.
 • ביצוע מדיניות היחידה להתנדבות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
   

כישורים נדרשים:

 • השכלה: בעל/ת תואר אקדמי בעבודה סוציאלית או במדעי החברה או הרוח, או מורה מוסמך או משאבי אנוש
 • לעובד/ת סוציאלי/ת - רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
 • ניסיון בעבודה בשירותי הרווחה – יתרון
 • ניסיון בניהול עובדים וו/ או צוותים
 • ניסיון בייזום והובלת פרוייקטים - יתרון
 • ניסיון בהנחיית קבוצות – יתרון
 • יכולת עבודה בצוות ועם שותפים, מתוך תפיסה מערכתית
 • יחסי אנוש מעולים
 • כישורי ניהול, לוגיסטיקה וארגון
 • שליטה מלאה בתוכנות OFFICE

כפיפות

מנהלת מחלקת הרווחה

 • תנאי שכר: דירוג – עו"ס/הוראה/מח"ר דרגה – יא'-ט'/37-39
 • התחלת עבודה מיידית

 

                                     

איכות חיים בפרדסיה

WWW.PARDESIA.MUNI.IL

 

 

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

 

 

להשלמת הגשת המועמדות יש למלא את הטופס המקוון שלהלן:

המועד האחרון להגשה  24.6.21

 

                          

1
פרטי המכרז
2
פרטים אישיים
3
צירוף מסמכים
4
הצהרת המועמד/ת

 

סוג מכרז (חובה) שדה חובה

 

נא להגיש קורות חיים בצירוף תמונת פספורט.

פרטים אישיים

 

 

 

 

השכלה

השכלה יסודית (חובה) שדה חובה
שם בית הספרמקום בית הספרמס' שנות לימודשנת סיום לימודים

השכלה תיכונית (חובה) שדה חובה
שם בית הספרמקום בית הספרמס' שנות לימודשנת סיום לימודיםתעודת בגרות (כן/לא)

השכלה מקצועית
שם בית הספרמקום בית הספרמס' שנות לימודשנת סיום לימודיםתואר/תעודה

השכלה אקדמית (תואר ראשון)
שם המוסדמקום מוסד הלימודיםמס' שנות לימודשנת סיום לימודים תואר/תעודה

השכלה אקדמית (תואר שני/שלישי)
שם המוסדמקום מוסד הלימודיםמס' שנות לימודשנת סיום לימודיםתואר/תעודה

שפות - מצוין/טוב/בינוני/חלש
השפהקריאהכתיבהדיבור

פרטי עבודות במסגרת השלטון המקומי או בשירות המדינה
תאריכי עבודהבמשרד או ברשות מקומיתבתפקידהמעסיק (קבוע/זמני)הדרגה

רישיון מקצועי או רישום בפנקס המקצוע (אם רלוונטי)
המקצוע/עיסוקמס' רישיון או הרישוםסוג הרישיון או הרישום

פרטים על עבודה נוכחית או עבודה קודמת (חובה) שדה חובה
שם המעבידתפקידהתקופה - מיום עד יוםכתובתטלפוןהמשכורת האחרונהסיבת הפסקת עבודה

השתלמויות מקצועיות
שם ההשתלמותהמוסד המארגןמשך ההשתלמותמועדהתעודה (יש/אין)ציון גמר

קרובי משפחה המועסקים או מכהנים במועצה
שםתפקידכתובתטלפון

האם קיימת זיקה (פוליטית, כלכלית או אישית) לראש הרשות, לחבר מועצה או לעובד בכיר? (חובה) שדה חובה

ממליצים
שםתפקידכתובתטלפון

פרטי התעודות והמסמכים המצורפים לבקשה בהתאם לנדרש במכרז

האם מעוניין/ת בעדיפות בשל השתייכות לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין? (חובה) שדה חובה

האם המועמד/ת הינו/הינה מוגבל/ת ונדרשות התאמות בתהליכי הקבלה לעבודה? (חובה) שדה חובה

 

 

בצירוף תמונת פספורט

הצהרת המועמד/ת

אני מציע/ה בזה את מועמדותי במכרז למשרה הנ"ל בהתאם לתנאים ולהוראות שפורסמו במכרז.

הריני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הם נכונים.

ידוע לי כי אם אבחר למילוי המשרה, אהיה חייב/ת למלא את כל התנאים וההוראות הנדרשים לפי 
חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות.

 

Browser not supported

 

           

איכות חיים בפרדסיה

WWW.PARDESIA.MUNI.IL

 לדוא"ל: judit@pardesia.muni.il