דלג לתוכן העמוד

דרושים

מכרז מס' 10/21 - דרוש/ה עובד/ת לספריה

 

המועצה המקומית פרדסיה

דרוש/ה

עובד/ת לספריה (משרה 10.21)

כולל לשעות אחה"צ

היקף: 16 שעות שבועיות (38% משרה)

 

 

תיאור התפקיד:

 תורנויות בדלפקי השירות לקהל (כולל ערב), ובעת פעילויות תרבות.

 השאלה וחיפוש ספרים או חומרים אחרים באמצעות תוכנת הספרייה.

 אחריות לארגון אולמות הקריאה: סידור ספרים, אמצעי הכוונה ושילוט.

 טיפול באוסף הספרייה: דילול, ביצוע ספירת מלאי, העברה ושינוי מקומות האוספים,

   תיקון ספרים, הכנת ספרים חדשים לתצוגה וסינון ספרים שנתרמו וכו'.

 טיפול בקוראים מאחרים.

 • ייעוץ בתחומי הקריאה השונים.

 עזרה במטלות הספרייה לפי הצורך.

כפיפות: מנהל הספרייה

 

דרישות התפקיד:

 תעודת בגרות מלאה.

 השכלה אקדמית – רצוי, עדיפות בתחום ספרנות/ מידענות.

 ניסיון בעבודה בספרייה – יתרון משמעותי.

 גמישות לשעות עבודה משתנות ועבודה בשעות אחה"צ והערב.

 • שליטה בעברית וידיעת השפה האנגלית.

 ניסיון בעבודה עם קהל – רצוי.

 • היכרות עם מערכות ממוחשבות, ידע בהפעלת כלי אופיס ואינטרנט.

 גישה שירותית, תקשורת בין אישית טובה (כולל עם ילדים) ויכולת עבודה בצוות.

 דייקנות, אחריות, ויכולת למידה.

 

 

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969.

 

נא להעביר את המסמכים

 לדוא"ל: judit@pardesia.muni.il

עד לתאריך 4.7.21

 

 

 

איכות חיים בפרדסיה

WWW.PARDESIA.MUNI.IL

 

להשלמת הגשת המועמדות יש למלא את הטופס המקוון שלהלן:

המועד האחרון להגשה  4.7.21

 

                          

1
פרטי המכרז
2
פרטים אישיים
3
צירוף מסמכים
4
הצהרת המועמד/ת

 

סוג מכרז * שדה חובה

 

נא להגיש קורות חיים בצירוף תמונת פספורט.

פרטים אישיים

 

 

 

 

השכלה

השכלה יסודית * שדה חובה
שם בית הספרמקום בית הספרמס' שנות לימודשנת סיום לימודים

השכלה תיכונית * שדה חובה
שם בית הספרמקום בית הספרמס' שנות לימודשנת סיום לימודיםתעודת בגרות (כן/לא)

השכלה מקצועית
שם בית הספרמקום בית הספרמס' שנות לימודשנת סיום לימודיםתואר/תעודה

השכלה אקדמית (תואר ראשון)
שם המוסדמקום מוסד הלימודיםמס' שנות לימודשנת סיום לימודים תואר/תעודה

השכלה אקדמית (תואר שני/שלישי)
שם המוסדמקום מוסד הלימודיםמס' שנות לימודשנת סיום לימודיםתואר/תעודה

שפות - מצוין/טוב/בינוני/חלש
השפהקריאהכתיבהדיבור

פרטי עבודות במסגרת השלטון המקומי או בשירות המדינה
תאריכי עבודהבמשרד או ברשות מקומיתבתפקידהמעסיק (קבוע/זמני)הדרגה

רישיון מקצועי או רישום בפנקס המקצוע (אם רלוונטי)
המקצוע/עיסוקמס' רישיון או הרישוםסוג הרישיון או הרישום

פרטים על עבודה נוכחית או עבודה קודמת
שם המעבידתפקידהתקופה - מיום עד יוםכתובתטלפוןהמשכורת האחרונהסיבת הפסקת עבודה

השתלמויות מקצועיות
שם ההשתלמותהמוסד המארגןמשך ההשתלמותמועדהתעודה (יש/אין)ציון גמר

קרובי משפחה המועסקים או מכהנים במועצה
שםתפקידכתובתטלפון

האם קיימת זיקה (פוליטית, כלכלית או אישית) לראש הרשות, לחבר מועצה או לעובד בכיר? * שדה חובה

ממליצים
שםתפקידכתובתטלפון

פרטי התעודות והמסמכים המצורפים לבקשה בהתאם לנדרש במכרז

האם מעוניין/ת בעדיפות בשל השתייכות לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין? * שדה חובה

האם המועמד/ת הינו/הינה מוגבל/ת ונדרשות התאמות בתהליכי הקבלה לעבודה? * שדה חובה

 

 

בצירוף תמונת פספורט

הצהרת המועמד/ת

אני מציע/ה בזה את מועמדותי במכרז למשרה הנ"ל בהתאם לתנאים ולהוראות שפורסמו במכרז.

הריני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הם נכונים.

ידוע לי כי אם אבחר למילוי המשרה, אהיה חייב/ת למלא את כל התנאים וההוראות הנדרשים לפי 
חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות.

 

Browser not supported

 

           

l