דלג לתוכן העמוד

מכרזים / דרושים

מכרז פומבי מס' 11/18 - למתן שירותי ניו-מדיה ותקשורת

 

מועצה מקומית פרדסיה

 

מכרז מס' 11/18

למתן שירותי ניו-מדיה ותקשורת

 

 

המועצה המקומית פרדסיה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ניו-מדיה ותקשורת.

 

ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום מאתר האינטרנט של המועצה.

 

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצויין "מכרז מס' 11/18". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי  המועצה, ברחוב שבזי שלום 1 פרדסיה, עד ליום ג'  25.12.18 בשעה 18:30. תיבת המכרזים תיפתח במועד זה.

את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.

 

 

 

 

 

בכבוד רב,

 

 טל גורקי

ראש המועצה

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז