דלג לתוכן העמוד

מכרזים / דרושים

מכרז פומבי מספר 2/20 - עבודות אחזקת תאורת חוץ ומבני ציבור בפרדסיה

מכרז פומבי מס 2-20- עבודות אחזקת תאורת חוץ ומבני ציבור בפרדסיה.pdf

 

מכרז פומבי מס 2-20 - כתב כמויות.pdf